Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Programa

Mòdul 1: Etologia del ca i del cavall (15 hores. Presencials, 3 ECTS)

Mòdul 2: Interacció humans-animals (cans i cavalls) (10 hores. Presencials, 2 ECTS)

Mòdul 3: Principis de les intervencions assistides amb animals (5 hores. Presencials, 1 ECTS)

Mòdul 4: Àmbits d’aplicació de les IAA (55 hores. Presencials, 11 ECTS)

Mòdul 5: Els animals en IAA (15 hores. Presencials, 3 ECTS)

Mòdul 6: Disseny de les intervencions (5 hores. Presencials, 1 ECTS)

Mòdul 7: Activitats pràctiques (25 hores. Presencials, 1 ECTS)

Mòdul 8: Activitats d’avaluació (20 hores. Presencials, 8 ECTS)

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent