2021-2022 Curs Anglès nivell B2 - intensiu juliol

Us presentam el Curs Intensiu d'Anglès de nivell B2, dit «avançat», o «vantage», reflecteix la competència i l'especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa. D’acord amb el document Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Reconeixement dels cursos d'idiomes moderns

Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 13652 del dia 6 d'octubre de 2020 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020)

Més informació: https://seu.uib.cat/fou/acord/13652/

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Humanitats, Presencial, UIBTalent