2022-2023 Curs pràctic preparatori per a la certificació NSE 4 Network Security Professional de Fortinet

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

De cada vegada és més freqüent que la premsa publiqui notícies relacionades amb cibercrims patits per conegudes empreses, governs, Universitats, altres institucions públiques i, fins i tot, particulars. En els darrers anys aquest tipus de crims han crescut exponencialment i les organitzacions, tant privades com públiques, han pres consciència que cal protegir els seus actius dels cibercriminals.

Un problema actualment conegut és la falta de professionals correctament qualificats per a desenvolupar tasques de ciberseguretat tant a les organitzacions que volen salvaguardar els seus actius dels cibercriminals, com a les empreses tecnològiques dedicades a proveir d'aquests serveis de seguretat TI als seus clients.

Fortinet, fabricant líder mundial en solucions de seguretat TI, ja fa anys va detectar aquesta mancança de professionals i va crear el seu programa d'acadèmies on es preparen els professionals per a obtenir les certificacions oficials de Fortinet, molt demandades actualment per les empreses del sector de la seguretat TI i per les organitzacions que tenen un departament de seguretat.

L’Escola Politècnica Superior de la UIB s’ha incorporat recentment en aquest programa d’acadèmies de Fortinet i s’ha convertit en centre formador d’aquests professionals de la seguretat TI. El present curs té per finalitat formar al seu alumnat en la implantació de xarxes d’ordinadors segures i preparar-ho per afrontar amb garanties l’examen que condueix a l’obtenció de la certificació oficial "NSE4 Network Security Professional" del fabricant Fortinet. La metodologia del curs consisteix en presentacions dels conceptes claus i, sobre tot, en la realització de nombroses pràctiques i explicacions dels procediments de configuració del firewall Fortigate de Fortinet.

El present curs ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'empresa tecnològica en serveis TI Dagram, amb seu a Palma, un dels principals partners del fabricant Fortinet a Espanya. Aquesta col·laboració permetrà cobrir parcialment el cost del curs i que l'Escola Politècnica Superior de la UIB, junt amb Dagram, atorgui una plaça gratuïta a un/a alumne/a de la UIB que cobrirà la totalitat del cost de la matrícula d’aquest curs. Finalment, els alumnes que completin el curs rebran de Fortinet un val (voucher) que cobreix, en la seva totalitat, els drets de l’examen d’aquesta certificació (valorat en 400 dòlars).

Presentació

El 2 de juny a les 13.30 hores se va realitzar una presentació del curs a la  sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del Campus de la UIB. En ella se va explicar, entre d’altres, el programa d’acadèmies de Fortinet, el seu pla de certificacions, els continguts del curs i el punt de vista que té Fortinet respecte a les mancances de professionals correctament qualificats en seguretat TI

La gravació de la presentació es troba disponible al següent enllaç https://youtu.be/BnI9eU-2OtE

Adreçat a

El curs està adreçat a alumnes de la UIB matriculats als graus d'Enginyeria Telemàtica o d'Enginyeria Informàtica (també a ex alumnes de la UIB que hagin completat aquests estudis) que vulguin ampliar i adquirir nous coneixements en vers a la millora de la seguretat d’una xarxa d’ordinadors amb la implantació de tallafocs (firewalls).

L'Escola Politècnica Superior de la UIB, en col·laboració amb l'empresa tecnològica en serveis TI Dagram, amb seu a Palma, atorgarà una plaça gratuïta a un/a alumne/a de la UIB que cobrirà la totalitat del cost de la matrícula d’aquest curs. Els alumnes que vulguin optar a aquesta beca ho han de sol·licitar i han de complir els requisits següents:

·        Estar actualment matriculat al Grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB.

·        Haver superat l’assignatura "Arquitectura i Interconnexió de Xarxes" del pla d’estudis d’aquest grau.

La plaça es concedirà a l’alumne/a que ho hagi sol·licitat, que compleixi els dos requisits anteriors i que tengui millor expedient acadèmic.

Curs reconegut per:

Curs patrocinat per:

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent