Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives. Títol propi de la UIB (21 ECTS)

Idioma

Els idiomes vehiculars seran el Català i castellà a les classes presencials.

Es pot emprar ocasionalment material de suport en anglès, a la formació a distància

Avaluació

Es requereix superar cada un dels mòduls per separat per poder finalitzar el curs.

La nota final serà la mitjana de les notes de cada un dels mòduls que configuren l'estudi.

És obligatori assistir al 90% de les hores presencials de cada un dels mòduls, i al 100% a les pràctiques curriculars

Les practiques curriculars es poden convalidar, prèvia sol·licitud a la direcció de l'estudi i condicionada a la seva resolució.

Més informació Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial