2021-2022 Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2021/22

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Al món laboral actual, l'eficàcia dels Equips de Treball s'ha convertit en una preocupació molt important. Els costos dels Recursos Humans suposen una gran inversió per a les empreses i entitats que necessiten rentabilitzar aquest esforç.

En aquest curs s'analitzen els models de lideratge i les recerces sobre aquesta temàtica que ja han demostrat la seva eficàcia, tant pel que fa a les conductes de direcció com a l'hora de motivar els equips. A més a més, es revisen i modelen les competències que cada persona ha desenvolupat o ha de millorar per un precís exercici de direcció d'Equips de Treball.

Els objectius principals d'aquest curs són:

  • Reflexionar sobre el paper de la funció directiva dins les organitzacions laborals.
  • Saber i comprendre els principis i tècniques bàsiques en la direcció i motivació d'equips de treball.
  • Desenvolupar habilitats per a l'exercici de les funcions i responsabilitats de les tasques directives.
  • Ser capaços de reflexionar i analitzar les pròpies actuacions i actituds, aportant línies de millora.
  • Analitzar els efectes d'un determinat comportament de direcció sobre l'eficàcia del seu equip i sobre el clima laboral.
  • Optimitzar els recursos propis i proporcionar instruments que els permetin millorar les seves habilitats socials de direcció i motivació davant el seu equip de treball.

Adreçat a

Alumnes amb diplomatura, llicenciatura o grau universitari i/o a persones amb experiència o interès pel tema.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Feina, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats