Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2020/21