Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulacions

La titulació que se pot obtenir és:

«Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)». Per a les persones amb titulació universitària reglada.

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent