Curs intensiu de Català del nivell B2

Certificació

Certificat d'assistència:

Per obtenir un certificat d'assistència al curs, cal haver assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions.

Prova de català B2: 

El certificat que rebrà l'alumnat que superi la prova de català del nivell B2 serà expedit pel Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

Els certificats de nivell assolit de llengua catalana que emet el Servei Lingüístic de la UIB, des del nivell A2, estan reconeguts oficialment, segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. (BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: Normativa BOIB

Curs, Mallorca, Presencial