Curs intensiu de Català del nivell B2

Calendari i horari

Grup de matí: El curs s'impartirà del 26 de juny al 14 de juliol, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores, al campus de la UIB.

Grup de tarda: El curs s'impartirà del 26 de juny al 14 de juliol, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, a l'edifici Sa Riera.

*El curs es durà a terme de forma presencial a Mallorca.

Prova lliure del nivell B2

- Matrícula: A l'inici del curs s'enviarà a tots els matriculats l'enllaç d'inscripció a la prova lliure. El preu de la prova no està inclòs a la matrícula del curs.

- Examen escrit: 17 de juliol a les 15.30 hores. Convocatòria: 15.00 hores.
  Lloc de realització: Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (Universitat de les Illes Balears)

- Publicació dels resultats de la part escrita (àrees 1, 2 i 3) i sol·licitud de revisió de la part escrita: 21 de juliol.

- Publicació dels resultats definitius de la part escrita, dels horaris i torns de la prova oral (àrea 4): 26 de juliol.

- Prova oral: 27 de juliol a partir de les 15 hores. No es faran canvis ni de dia ni hora per examinar-se de l'àrea 4, expressió oral.
  Lloc de realització: Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (Universitat de les Illes Balears)

- Publicació dels resultats provisionals de la prova oral (àrea 4) i sol·licitud de revisió de la prova oral: 28 de juliol.

- Publicació dels resultats definitius: 3 d'agost

Curs, Mallorca, Presencial