Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El cost del curs és de 350€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul•lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d’alumnes per a que es pugui impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne o anul•lació del curs.

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent