Assessorament en responsabilitat social corporativa en el turisme

Acompanyament de les empreses de la indústria hotelera i turística per afrontar un canvi cap a un model de gestió basat en la sostenibilitat

La responsabilitat social corporativa (RSC) s'entén com l'aportació voluntària al desenvolupament social, econòmic i ambiental que les empreses fan per tal de millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit. És la manera en què les organitzacions prenen consciència de les repercussions que generen les seves activitats sobre la societat.

A conseqüència dels canvis produïts els darrers anys s’ha adquirit una nova dimensió tant en la normativa com en l’opinió pública en què el creixement sostenible s’ha convertit en una premissa bàsica.

La Universitat compta amb un grup de recerca especialista en RSC d’empreses turístiques que s’encarrega d’orientar les organitzacions per introduir la gestió sostenible que els permeti obtenir beneficis tant per a l’empresa com per als treballadors i consumidors com millorar la competitivitat, augmentar la motivació i producció dels treballadors o millorar la imatge i reputació de l’empresa.

e

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats