Assessorament i elaboració d'informes sobre Dret sanitari

Elaboració de dictàmens i assessorament en matèria relacionada amb el Dret sanitari.

Dret sanitari 3

Un grup de recerca de l'àrea de Dret ofereix el seu assessorament i elaboració d'informes i dictàmens sobre matèria relacionada amb el Dret mèdic o sanitari, tant en àmbit nacional com a autonòmic.

Entre altres matèries, el Dret sanitari abasta la responsabilitat civil dels professionals sanitaris, custòdia i maneig d'informació clínica, protecció de dades sanitàries, objecció de consciència, eutanàsia, avortament, drets i deures dels pacients, assistència sanitària pública, barem d'indemnització, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats