Assessorament i elaboració d'informes sobre la cooperació judicial internacional

Elaboració d'estudis i informes sobre matèria de cooperació judicial internacional.

La cooperació judicial internacional va dirigida a la cooperació entre els diferents òrgans jurisdiccionals de diferents Estats amb l'objectiu de facilitar el procés judicial. Es tradueix en un reconeixement mutu de resolucions judicials i en el respecte a la interpretació judicial de la normativa interna de cada Estat.

En matèria civil, la cooperació suposa un auxili per a la realització de determinats actes processals que el tribunal que coneix l'assumpte no pot realitzar per estar fora del seu territori jurisdiccional. Així, el tribunal principal demana auxili al tribunal de l'Estat on s'han de realitzar determinades accions (notificació a una persona d'aquest Estat, mesures cautelars, pràctica de proves, etc.) i aquest remet els resultats al tribunal sol·licitant. 

En matèria penal, requereix una major rapidesa en la persecució i enjudiciament d'autors de delictes tipificats en els textos penals internacionals. Ens trobem amb el concepte de l'extradició, que es defineix com l'acte en virtut del qual un Estat sol·licita, ofereix o decideix el lliurament d'una persona a un altre Estat interessat per als efectes del judici penal o l'execució d'una sentència condemnatòria contra ella. L'extradició és passiva quan un Estat sol·licita a Espanya el lliurament d'una persona per a tal fi; per contra, és activa quan qui sol·licita és Espanya.

Des de la Universitat, s'ofereix un servei de resolució de consultes, documentació i orientació d'interès per a l'activitat de les Administracions Públiques, ONG's, Administració de Justícia, despatxos d'advocats, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats