Elaboració d'estudis sobre la legislació turística autonòmica, estatal i europea

Realització d'estudis de les diferents legislacions vigents a les Comunitats Autònomes, a Espanya i a Europa reguladores del Dret turístic. 

Bolla del món

El dret comparat consisteix en l'estudi de diverses institucions jurídiques a través de legislacions vigents en diferents països. La finalitat d'aquests estudis és aprofundir en el coneixement del cos legislatiu propi, contribuint a reforçar solucions o a insinuar canvis positius de les normes internes aplicant o prenent com a referència la normativa vigent en altres països.

Un grup de recerca de l'àrea de Dret especialitzat en dret privat del turisme ofereix el seu servei per a l'elaboració d'informes i estudis sobre aquesta matèria. Aquest servei pot ser interessant tant per a institucions públiques, a l'hora de voler desenvolupar nova normativa turística, com per a despatxos d'advocats interessats a obtenir estudis i informes sobre la legislació o les diferents resolucions judicials en altres països.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats