Assessorament i elaboració d'informes sobre l'accés a la funció pública internacional

Realització de consultes i elaboració d'informes sobre l'accés dels ciutadans a la funció pública internacional (funcionariat i altres llocs de treball dels organismes públics internacionals).

S'ofereix un servei de resolució de consultes, documentació i orientació d'interès per a les Administracions Públiques, el seu personal i altres persones interessades a accedir a la funció pública internacional (ja sigui funcionariat com altres llocs de treball dels organismes públics internacionals).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats