Assessorament i elaboració d'informes sobre els recursos i denúncies davant organismes internacionals

Realització de consultes i elaboració d'informes sobre els recursos i les denúncies que poden interposar-se davant organismes internacionals com el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Comitès de Drets Humans i relators especials de les Nacions Unides.

Quan s'esgoten les vies de recurs internes, els interessats poden interposar recursos davant organismes internacionals com el Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia de la Unió Europea o Comissions especials de les Nacions Unides.

Des de la Universitat, s'ofereix un servei d'assessorament i realització de consultes i documentació d'interès per a l'activitat de l'advocacia i l'Administració de Justícia, de ONGs i del sector empresarial relacionades amb els tipus de recursos que es poden interposar davant organismes internacionals.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats