2013 Implementació de sistemes digitals probabilístics inmunes al soroll i la radiació

Disseny d'un circuit digital capaç d'operar sota condicions adverses de soroll electromagnètic o radiació.

La present invenció es refereix al disseny d'un circuit digital que és capaç d'operar sota condicions adverses de soroll electromagnètic o radiació. Es tracta del descobriment d'una nova funcionalitat per a la lògica ESL. Aquesta nova funcionalitat, que ha estat descoberta, fa despertar l'interès per la lògica ESL orientada a la seva aplicabilitat a entorns d'alta radiació. 

Descripció

Circuit digital que presenta una solució robusta i immune al soroll electromagnètic per a la implementació de sistemes digitals en entorns hostils, com a aplicacions espacials, emplaçaments nuclears amb alts nivells de radiació, aplicacions militars com contramesura en la guerra electrònica, etc.

Principals avantatges

  • Major aplicabilitat, al tractar-se d'una lògica completa i alternativa a la booleana
  • Major flexibilitat a l'hora de dissenyar, a diferència dels sistemes de hardware evolutiu
  • Major robustesa respecte al soroll

Innovacions

Ús de tècniques de computació probabilístiques pròpies, que es postulen com el relleu de les formes de computació clàssiques utilitzades avui dia perquè es compleixi la llei de Moore en la indústria microelectrònica.

Aspectes relacionats amb l'estat de desenvolupament

Actualment, s'ha implementat un sistema digital ESL i s'ha injectat soroll a les seves entrades comprovant, així, com els resultats proporcionats per la lògica no variaven.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats