Assessorament i gestió de solucions innovadores de mobilitat urbana i transport col·lectiu per a territoris sostenibles

Servei adreçat a aportar nous models de mobilitat i transport col·lectiu que millorin l'entorn

El model de mobilitat basat en transport col·lectiu i mitjans no motoritzats constitueix una de les bases de la sostenibilitat urbana que contribueixen a l'accessibilitat i el creixement de la ciutat de manera més equitativa.

Entenem la mobilitat sostenible com el conjunt d'accions adreçades a tota la ciutadania que, de manera global, pretén, en els seus desplaçaments, minimitzar els efectes negatius sobre l’entorn.

Per parlar d’equitat en el transport col·lectiu és imprescindible implicar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica per assegurar la mobilitat i la qualitat de vida dels habitants que disposen d’aquest servei.

A la Universitat comptam amb un grup de recerca que centra les seves actuacions en aquestes línies i ofereix l’oportunitat de rebre els serveis següents:

  • Redacció de plans de mobilitat urbana sostenible
  • Estudis d'impacte de mobilitat
  • Planificació de serveis de transport
  • Elaboració i explotació d'enquestes de mobilitat
  • Estudis de trànsit i circulació en entorns urbans i interurbans
  • Propostes de millora de rutes i camins segurs i sostenibles
  • Mesurament de trànsit (vianants, transport públic, ciclistes, vehicles, etc.)
  • Anàlisi de transport col·lectiu urbà i interurbà
  • Anàlisi de l’equitat social en transport col·lectiu.

La nostra experiència

DYNamic citizens & active for sustainable MObility (DYNAMO CIVITAS) és un projecte de recerca europeu en el qual la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, amb empreses públiques, han participat, juntament amb ciutats d'Alemanya, Polònia i Croàcia, amb l’objectiu de desenvolupar en cada una, també a Palma, un model de ciutat encaminat a implantar nous sistemes de transport eficients que facin compatibles el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient. Cerca la participació dels diferents agents socials i una millora de la qualitat de vida del ciutadà.

Entre les mesures que s’han dut a terme en el projecte podem destacar: la redacció del pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS); la planificació urbana per a vianants i ciclistes; la introducció de vehicles híbrids i elèctrics en les flotes municipals; el foment del vehicle elèctric en el sector privat i entre la ciutadania; la instal·lació de panells dinàmics que proporcionen informació en temps real de l’estat dels aparcaments municipals; o l’ampliació del sistema de bicicletes públiques.

Metro
civitas

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats