Anàlisis de la qualitat de les aigües als sistemes marins i costaners

Determinació de paràmetres fisicoquímics i biològics per a la quantificació de nutrients, el seguiment de les poblacions fitoplanctòniques i la detecció de contaminants en les aigües marines i litorals.

Les aigües litorals o costaneres són zones de transició entre el medi terrestre i l'oceànic que es caracteritzen perquè són llocs de gran variabilitat i riquesa. Les aportacions de material del continent i els processos físics com el vent, les ones, les marees i els corrents, fan que la productivitat biològica sigui més elevada i els processos químics molt més intensos i dinàmics que en alta mar . D'altra banda, l'impacte de la contaminació humana en aquestes zones és molt alt, principalment, a causa dels abocaments de residus urbans i industrials que es llancen a la mar.

Aquest servei inclou:

  • Identificació i diagnòstic de l'aparició de discoloracions en aigües litorals provocades per fitoplàncton marí
  • Seguiment i anàlisi de les aigües costaneres per a la detecció de proliferacions o flors d'aigua (blooms) de fitoplàncton i algues tòxiques
  • Informes de contaminació d'aigües costaneres
  • Estudi d'organismes marins com a bioindicadors de la qualitat de les aigües marines i litorals

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

El fitoplàncton són microorganismes d'origen vegetal que viuen en suspensió en la columna d'aigua. Es consideren la base de la cadena alimentària, ja que són els principals productors primaris dels oceans. L'augment de l'aport de nutrients a les costes (fenomen conegut com a eutrofització) produeix un ràpid creixement d'aquests organismes, i poden aparèixer discoloracions en la columna d'aigua de la zona de bany i alterar-ne la qualitat.

Un grup d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), institut mixt de recerca entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la UIB, col·laboren cada any amb diferents ajuntaments de les Balears per a la detecció i identificació d'algues i cianobacteris que puguin generar proliferacions en les costes. També es realitzen anàlisis de toxicitat dels organismes responsables, les seves característiques biològiques i ecològiques, les possibles causes que han desencadenat el procés, i les conseqüències sobre el conjunt de l'ecosistema.

cultius fito

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats