Planificació i dimensionat de serveis amb l’objectiu de reduir cues o llistes d’espera

Servei dirigit a fer una simulació dels recursos necessaris per millorar un servei reduint les llistes o temps d'espera mig. 

A partir dels paràmetres i les dades aportades per l'interessat, es fa una simulació dels recursos necessaris per millorar un servei des del punt de vista de la reducció de les llistes o temps d'espera mig. En una altra variant, es dóna resposta a com pot afectar una reducció o increment dels recursos al temps d'espera mig dels usuaris del servei.

La gestió de llistes d'espera és una activitat especialment important en l'atenció en el sector sanitari (hospitals, centres residencials,...), però també és aplicable al disseny d’infraestructures viàries per evitar, per exemple, congestions de tràfic

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats