Suport a la innovació

Banner OTRI 2 bo

Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI)

El departament d'OTRI i Projectes dinamitza les relacions entre la comunitat científica universitària i l'entorn socioeconòmic de les Illes Balears, promovent, potenciant i difonent el coneixement i els resultats de recerca generats a la Universitat de les Illes Balears.

L'OTRI és l'interlocutor amb empreses i altres agents socioeconòmics, oferint els següents serveis:

  • Facilitar la col·laboració entre investigadors i les empreses, identificant els experts més adequats per atendre a les seves necessitats.
  • Promocionar el catàleg de resultats de recerca i know-how disponibles per a ser transferits a la societat.
  • Donar suport a la realització de contractes i altres formes de col·laboració entre la Universitat i l'empresa.
  • Ajudar a trobar fonts de finançament públic per a les activitats de col·laboració entre grups de la Universitat i altres entitats.
  • Gestionar les patents i altres formes de protecció de la R+D+I.
  • Assessorar a les activitats encaminades a la creació d'empreses basades en l'explotació del coneixement generat a la Universitat.