Curs Nouvinguts

 L'article 78.b) de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, estableix que els professors ajudants doctors han de dur a terme, durant el primer any de contracte, un curs de formació docent inicial.
 
Amb la finalitat d'acompanyar-vos durant aquesta formació específica, hem dissenyat un curs de 40 hores, que hem denominat «Formació per a nouvinguts».
 
Aquesta formació combina sessions presencials amb formació en línia. Així, a més de sessions presencials, hi haurà continguts que s’impartiran exclusivament a través d’Aula digital, on hem habilitat un espai amb documentació i normatives. El curs es divideix en un total de sis àrees de formació:

Continguts del curs

 • Benvinguda, què és la UIB
 • Estructura organitzativa de la UIB, com afecta el PDI
 • Recursos humans i PDI
 • L'eix de la docència en el pla estratègic de la UIB
 • Sostenibilitat i compromís social universitari
 • Serveis UIB i PDI
 • Conèixer els estudiants
 • Normatives i ètica
 • Interacció amb els estudiants
 • Accessibilitat i necessitats especials a l'educació
 • Igualtat de gènere a l'educació
 • Preparació per al rol de Docent universitari
 • Disseny del currículum i planificació del curs
 • Guia docent
 • Conéixer l'Aula digital
 • Primeres setmanes a l'aula
 • Per què el meu curs no acaba de funcionar? 1/2
 • Maneig de crisis i conflictes a l'aula
 • Comunicació verbal i no verbal efectiva amb els estudiants
 • Tutories efectives
 • Processos d'avaluació de l'estudiant
 • Col·laboració interprofessional amb altres docents del grau/curs
 • Aplicació de la intel·ligència Artificial en docència: introducció / sensibilització
 • Procés de publicació de notes
 • Tancament del curs juntament amb altres docents
 • Per què el meu curs no acaba de funcionar? 2/2
 • Formació contínua
 • Què és investigar
 • Normatives en la investigació
 • Què és transferir i gestió de projectes

Matricula curs 2023-24: tancada