2024-2025 Máster de Formació Permanent en Impuestos y Procedimientos Tributarios. Título propio de la UIB (60 ECTS). 2024/25

Un any més oferim el Màster de Formació Permanent en imposts i Procediments Tributaris, un postgrau reconegut per la seva riquesa i especialització, que amb els anys ha esdevingut columna vertebral d'UIBTalent Formació Avançada.
Durant els 60 crèdits de formació, l'alumnat que cursi el màster millorarà i ampliarà els seus coneixements generals i específics sobre el sistema fiscal de l'Estat, beneficiant-se dels competències que proporcionarà un acurat equip docent: alts funcionaris, professionals de l'empresa privada i personal docent universitari de reconegut prestigi.

Aquest ampli ventall docent permet abraçar al detall des de matèries bàsiques, com pot ser la comptabilitat general, incloent tributs específics directes i indirectes, fins a arribar al dels procediments tributaris que inclou la legislació vigent.

Oferim una experiència formativa completa i adaptada, contrastada i millorada durant més de vint-i-cinc anys, amb una alta taxa d'inserció professional i el reconeixement d'institucions i empreses.

És la teva oportunitat!

Dirigido a

Diplomados, licenciados y graduados en Empresariales, Económicas y Derecho, y en general a todos aquellos titulados universitarios interesados en el tema, así como a profesionales del ámbito tributario en general.

Los alumnos con un Ciclo Formativo de Grado Superior pueden cursar varias asignaturas que conforman los siguientes Diplomas Universitarios:

  • "Diploma Universitario de Fiscalidad Empresarial. Título propio de la UIB (27 ECTS)"
  • "Diploma Universitario de Impuestos Directos. Título propio de la UIB (26 ECTS)"

Se puede ver el detalle de las asignaturas en el apartado 'Contenidos'

¡Una oportunidad laboral!

En las dos últimas ediciones se han tramitado más de 40 ofertas laborales para los alumnos de este máster.

Además, existe la posibilidad de tramitar prácticas en grandes empresas, organizadas a través del DOIP.

¡Consúltanos las condiciones!

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Presencial
Matrícula abierta