2023-2024 Les Repercussions Urbanístiques del Decret Llei 3/2024

                                                                                       Matrícula oberta fins les 15h del 26 de juny de 2024

El recent Decret Llei 3/2024, de 24 de maig (BOIB del 28.05), modifica 59 articles de la legislació urbanística balear: articles sobretot de la LUIB, però també de la Llei del Sòl Rústic, de la Llei 7/2013 (règim d'instal·lació, accés i exercici d'activitats), de la Llei 10/2014 (ordenació minera), de la Llei del Parc Bit, etc. Les modificacions referides són d’un gran abast, com per exemple el règim de planejament aplicable als municipis de fins a 10.000 habitants, la supressió de la cèdula d’habitabilitat, la possibilitat de crear entitats privades de certificació urbanística, o la possibilitat de legalització extraordinària d'edificacions existents en sòl rústic, per citar només les modificacions principals.

És per això que des de la Universitat de les Illes Balears hem volgut organitzar aquesta Jornada, per tal de començar a esbrinar l’abast i el contingut d’aquesta important norma de referència i, especialment, la seva incidència pràctica.

Nou grup de presencialitat virtual per a la realització de la jornada transmessa en directe per streaming. Matrícula oberta!

Adreçat a

Advocats, arquitectes, funcionaris, responsables de serveis d'entitats públiques, en definitiva qualsevol persona interessada en la temàtica.

Lloc d'impartició

Campus universitari, edifici G. M. de Jovellanos, Sala d'actes.

Seu universitària de Menorca, sala d'actes (videoconferència).

Seu universitària d’Eivissa, aula 5,  (videoconferència).

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Conservació, Curs, Eivissa, Impacte ambiental, Formentera, Mallorca, Menorca, Presential