2023-2024 Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Aquest curs s'impartirà l'any acadèmic 2025/26, si estás interessat, apunta't a la llista 'T'informam de la propera edició?'

La informació que es detalla en aquest web és la del curs acadèmic 2023/24, pots consultar-la a titol informatiu, el web del 2025/26 es publicará cap al mes de maig de 2025

Aquest postgrau aporta continguts teòrics i dinàmiques pràctiques per a facilitar l'exercici de les competències emocionals fonamentals. En aquest cas amb una atenció especial a facilitar el benestar a les relacions humanes i els processos propis dels afers i les activitats professionals.

Afavoreix a més un acompanyament emocional en situacions d'aprenentatge o de crisi i un retorn saludable a la quotidianitat, centrant el focus d'atenció en les aplicacions professionals de les competències emocionals.

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals, integrant emocions, racionalitat i metodologies des d'una perspectiva interdisciplinària i global. El curs s'articula al voltant d'aportacions teòriques i pràctiques de la Filosofia, la Psicologia de l'Educació, les Neurociències, la Biologia, la Sociologia i l'Educació Social, entre altres, i complementa la part pràctica relativa a les destreses emocionals amb el desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i comprensió de les característiques i necessitats pròpies dels distints sectors de la societat i la diversitat de casos, en relació amb aquest tema.

A qui va dirigit?

A totes les persones interessades en millorar les seves competències emocionals i fomentar el benestar a nivell personal i professional, amb especial atenció a la cuida de les relacions i ambients de feina agradables.

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social, i la mediació.

A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals.

També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

En qué consisteix?

A més d'aportar continguts, estratègies, metodologies i tècniques relatives a les habilitats emocionals, aquest curs contempla el món de les emocions i la racionalitat des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària.

En aquest sentit, la formació articula distintes aportacions dels estudis de Pedagogia Aplicada, Filosofia, Psicologia de l’Educació, Biologia, Neurociències, Psicologia, Ciències de la Salut, Sociologia, Educació Social, i Treball Social, i pretén facilitar també que les persones interessades a transmetre continguts d’educació emocional, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses emocionals, a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Estructura

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Presential, Estudi propi