Dret Civil Balear 2022/23

Preu i condicions

Preu: 280€, es poden pagar amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrès bancari.

Per l'alumnat que hagi realitzat el curs Dret Civil Balear (7,5 ECTS) a les edicions anteriors el cost de matrícula serà de 105€ dels 4.5 ECTS.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

A distància, Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació, UIBTalent
Matrícula oberta