Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Competències

Conèixer i comprendre el comportament de l'animal a l'hàbitat natural i en estat domèstic, per adquirir les habilitats necessàries per realitzar el maneig, la cura i l'elecció correcta i segura de l'animal.

Conèixer i comprendre els efectes i els recursos terapèutics, educatius i/o socials que ofereix la interacció amb l’animal sobre els quals es fonamenten les intervencions assistides amb animals.

Saber dissenyar un pla d’intervenció i executar-lo afegint les modificacions oportunes per ajustar-lo als nous contextos terapèutics, i realitzar un seguiment i avaluació dels resultats obtinguts amb la intervenció, per actualitzar un pla d’intervenció, o bé redactar un informe final.

Avaluació

L'avaluació del curs serà amb:

Avaluació contínua a través d'autoavaluacions de cada mòdul (Aula Digital).
Elaboració d'un treball final de postgrau i presentació d'aquest.
Pràctiques: informe del tutor.
Prova d'equitació i intervenció amb cans (dues convocatòries).

Idioma

El curs s'impartirà en català i castellà

Dates i horaris

Data d'inici: 22/10/2022.


Data de finalització: 30/06/2023.


Els seminaris es realitzaran els dissabtes de 9h a 14h i de 15.30h a 18.30h, i alguns diumenges de 9h a 14h i de 15.30h a 18.30h

Les sessions se duran a terme els següents caps de setmana: 22 i 23 d'octubre, 5 i 6 de novembre, 12 de novembre, 17 i 18 de desembre, 14 de gener, 28 de gener, 4 de febrer, 18 de febrer, 4 de març, 18 de març, 1 i 2 d'abril, 22 d'abril, 6 de maig, 20 i 21 de maig, 3 de juny, 10 de juny i 17 de juny de 2023.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta