Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció

Antoni Llabrés Fuster, professor titular de Dret Penal (Departament de Dret Públic de la UIB).

Maria Ballester Cardell, professora contractada doctora de Dret Constitucional (Departament de Dret Públic de la UIB).

Professorat

Ballester Cardell, Maria, professora de Dret Constitucional (Universitat de les Illes Balears), membre del Consell Consultiu de les Illes Balears i membre del LIDIB.

Colom Pastor, Bartomeu, professor de Dret Administratiu (Universitat de les Illes Balears) i advocat. Autor de Dret, llengua i autonomia (2011).

Defior Barcons, Beatriu, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Llabrés Fuster, Antoni, professor de Dret Penal (Universitat de les Illes Balears), coordinador/autor del Vocabulari de Dret (2009) i membre del LIDIB.

Pons Parera, Eva, professora de Dret Constitucional (Universitat de Barcelona), directora de la Revista de Llengua i Dret, i coordinadora/autora del Vocabulari de Dret (2009).

Segura Ginard, Lluís J. Director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, advocat de la CAIB.

Tasa Fuster, Vicenta, professora de Dret Constitucional (Universitat de València) i directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV.

Villaverde Vidal, Joan-Albert, tècnic lingüista de la CAIB.

Curs, Diploma Universitari, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta