Curs pràctic preparatori per a la certificació NSE 4 Network Security Professional de Fortinet

En el curs es realitzen les explicacions de tots els continguts presents a la certificació NSE4 Network Security Professional del fabricant de solucions de seguretat Fortinet. A més, aquestes explicacions es complementen amb els corresponents laboratoris pràctics realitzats per l'alumnat i supervisat pel professorat. Els laboratoris es realitzen a un laboratori virtual format per màquines virtuals dels dispositius FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer i FortiAuthenticator.

El curs s'organitza en dos mòduls, el de seguretat i el d’infraestructura, el temari dels quals és el següent:

Mòdul de seguretat:

 • Tema 1: Introduction and Initial Configuration
 • Tema 2: Security Fabric
 • Tema 3: Firewall Policies
 • Tema 4: Network Address Translation (NAT)
 • Tema 5: Firewall Authentication
 • Tema 6: Logging and Monitoring
 • Tema 7: Certificate Operations
 • Tema 8: Web Filtering
 • Tema 9: Application Control
 • Tema 10: Antivirus
 • Tema 11: Intrusion Prevention and Denial of Service
 • Tema 12: SSL VPN

Mòdul d’infraestructura:

 • Tema 1: Routing
 • Tema 2: SD-WAN Local Breakout
 • Tema 3: Virtual Domains (VDOMs)
 • Tema 4: Layer 2 Switching
 • Tema 5: IPsec VPN
 • Tema 6: Fortinet Single Sign-On (FSSO)
 • Tema 7: High Availability (HA)
 • Tema 8: Diagnostics
Curs, Cursos d'especialització, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Presencial, UIBTalent
Llista d'espera