Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Titulacions que es poden obtenir

  • "Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari de Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb accés a la universitat.
  • "Diploma de Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes sense accés a la universitat.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats