Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2022/23

Horari

Essent que és un curs online, l'horari és totalment flexible. 

Avaluació

Es realitzen activitats d'avaluació mitjançant proves objectives realitzades a la mateixa plataforma en línia i s'elabora un treball final de curs.

Hi ha dues convocatòries: una al mes de febrer i l'altre al mes de maig. L'alumnat podrà optar per presentar-se, i finalitzar el curs, a una de les dues convocatòries. La segona convocatòria no es considera de recuperació.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari
Matrícula oberta