Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2022-23

Horari

Els dimecres i els divendres de 18 a 21 hores i un dissabte al mes de 9.30 a 13.30 hores.

Avaluació

Per a poder superar el curs i obtenir el títol serà necessària una assistència mínima del 85% de les hores lectives del curs. La qualificació final de l'alumne s'obtindrà a partir de l'avaluació de:

 • Els productes a obtenir en cada mòdul, encomanats pel seu professor.
 • La presentació i defensa, davant un tribunal, de la gestió del projecte realitzada.
 • La participació durant tot el curs, segons les seves aportacions.

Objectius

L'objectiu principal del curs és millorar les capacitats i habilitats dels professionals als quals s'adreça. Preparar els assistents perquè ampliïn el seu horitzó professional i s’integrin en projectes nous i afrontin reptes nous. En definitiva, podríem dir que consisteix a potenciar la professionalització de la gestió de projectes.

El curs capacita els alumnes perquè identifiquin les fases d’un projecte i les àrees que ha de gestionar. Els ofereix els coneixements necessaris per planificar, executar, fer el seguiment i tancar un projecte.

Proporciona formació específica en processos, tècniques i en l’ús d’eines de suport a la gestió. Ofereix coneixements tècnics i per manejar eines informàtiques de suport a la gestió, que ajuden el director de projectes a desenvolupar les seves tasques.

El curs, que és eminentment pràctic, fomenta el pensament crític, afavoreix l’estandardització i unifica el llenguatge relacionat amb la gestió d’un projecte. Desenvolupa competències transversals: capacita per liderar equips de treball multidisciplinaris, distribuïts i multiculturals; ajuda a la presa de decisions, també en ambients de pressió, i fomenta la negociació entre parts amb interessos diferents.

En haver acabat el curs, l’alumne haurà adquirit una visió global i completa sobre la direcció de projectes. A més, haurà après a alinear la gestió dels projectes amb l’estratègia empresarial de la companyia.

L’alumne rebrà formació en diferents àrees de gestió, algunes de les quals són:

 • Gestió temporal del projecte. Per poder establir i controlar el cronograma del projecte. Per identificar-ne les fites i els punts crítics.
 • Gestió econòmica. Per poder definir el pressupost del projecte i fer-ne el control financer durant l’execució.
 • Gestió d’equips de treball. Per poder decidir els perfils necessaris per realitzar cada tasca i cercar les persones que encaixin més bé en cada perfil. Per gestionar els conflictes que puguin sorgir, negociar amb les parts interessades i prendre decisions complicades en situacions de pressió.
 • Gestió de les comunicacions. Per poder establir i gestionar les relacions amb tots els interessats en el projecte: equip intern, client, proveïdors, entre molts altres.
 • Gestió dels riscos. Per poder identificar i amortir els factors que puguin alterar el desenvolupament previst del projecte. Per resoldre les incidències i solucionar les desviacions d’algun dels objectius: abast, terminis, cost i qualitat. Per gestionar la incertesa en certs tipus de projectes.

El curs capacita l’alumne per superar l’examen que atorga la certificació professional PMP® (Project Management Professional) del PMI® (Project Management Institute).

Idioma

L'idioma vehicular d'aquest curs es el castellà

Metodologia

La modalitat semipresencial ofereix una metodologia flexible, adaptada a les necessitats de l'alumne, potenciant el networking amb ponents i participants d'alt nivell, amb els quals compartirà experiències a través de les més de 45 sessions de formació presencial. Aquestes sessions tindran lloc els dimecres i divendres, de 18h00 a 21h00. També, una vegada al mes, hi haurà una sessió en dissabte, de 9h30 a 13h30.

A més, l'alumne podrà seguir en contacte amb els ponents i companys a través d'una completa Aula Digital, disponible 24/7. En qualsevol moment podrà accedir als recursos didàctics per a complementar l'aprenentatge:

 • Presentacions dels ponents usades en les classes.
 • Casos d'estudi i documentació complementària.
 • Eines programari de gestió de projectes.
 • Continguts multimèdia: webs, vídeos, animacions, etc.
 • Actius i materials de suport.

Durant tot el curs l'alumne triarà el seu propi projecte individual, ja sigui real o hipotètic, i realitzarà la gestió d'aquest. Seguint el principi Learning by doing, l'alumne el que aplicarà les bones pràctiques de gestió de projectes apreses en les classes, tallers i masterclasses. Cada professor indicarà les pautes i resultats esperats que han de ser contemplats en el projecte de cada alumne. Per a completar el projecte, l'alumne haurà de treballar de forma continuada durant tot el curs.

Dins de les sessions del mòdul «Seguiment del projecte individual», els alumnes presentaran els resultats parcials aconseguits fins al moment. En aquestes sessions de seguiment es produirà una interacció constant de cada alumne amb el professor i amb la resta de companys per a resoldre els possibles dubtes i aportar suggeriments de millora. A més, l'alumne serà conscient del progrés del seu aprenentatge a partir del feedback sobre els resultats obtinguts fins avui.

Opinions d’exalumnes

Carlos Bibiloni, responsable financer

«Em vaig apuntar el curs d'Especialista Universitari en Direcció de Projectes amb l'esperança d’adquirir coneixements en àrees que escapaven a la meva formació i dedicació habitual, l’econòmica, donada la reorientació laboral orientada a projectes que he viscut actualment. He de confessar que l’objectiu s’ha aconseguit amb èxit. Els curs dona una visió transversal, facilita eines pràctiques de feina, permet comparitr coneixements amb alumnes experts en matèries que tu no domines(després de casi sis mesos la classe es converteix en una gran família) i sobre tot, aprendre d’uns professors de garanties donada la seva experiència laboral.

Haver realitzat el curs m'ha llevat part de la inseguretat pròpia d'un principiant en direcció de projectes. He guanyat en confiança. Puc dir que ja aplico els coneixements diàriament»

Juan Pablo Nieto Muñoz, PMO Manager

«Sense cap dubte l'Especialista universitari en de Direcció de Projectes de la UIB és un curs imprescindible per a totes aquelles persones que tinguin intenció de treballar en un equip de projecte. Podràs introduir-te o especialitzar-te en aquesta àrea de coneixement segons les teves necessitats, el resultat: coneixement i habilitats per a la Direcció de Projectes (i en general per a la vida mateixa)».

Laura Montenegro, Analista

«El postgrau m'ha ajudat molt a aconseguir les destreses necessàries per a la gestió de projectes, des del començament, passant per l'organització d'un equip humà amb diversitat de rols, fins a la posada en marxa i tancament. També m'ha ajudat a entendre que un projecte no té per què ser sempre 'tècnic'. Gràcies a la diversitat professional dels meus companys vaig poder captar coneixements d'altres àrees de coneixement. Un dels mòduls imprescindibles per a tenir garanties d'èxit és la gestió de riscos. És aquí quan tens la capacitat d'obrir la ment i ja no atacar els riscos quan apareixen sinó de poder preveure'ls i atacar-los molt abans que sorgeixin. Professionalment puc dir en primera persona que he valorat molt positivament l'obtenció d'aquests coneixements i, en particular, el meu dia a dia també s'ha vist afectat positivament, tenint en compte factors que abans podien passar-me per alt».

Xisco Massanet, Enginyer de Software, PMP®

El postgrau em va permetre agregar a la meva experiència en Gestió de Projectes el cos de coneixement que aporta PMBOK®, mostrat per professionals amb contrastada experiència en cadascuna de les àrees de coneixement. El seu format em va semblar idoni: combinant sessions presencials amb la realització al llarg del curs d'un cas pràctic i fomentant el networking tant entre els alumnes com amb els docents. Finalment, va ser el recolzament que necessitava tant en coneixements com motivació per a aconseguir la certificació PMP®».

Eva Pomar, Directora Financera

«El món actual en el qual vivim fa que cada vegada sigui més necessari fer menys amb més, la limitació de recursos fa que els professionals d'avui dia hagin de manejar moltes variables al mateix temps sigui com sigui el sector en el qual treballin. El curs d'Especialista universitari en Direcció de Projectes m'ha aportat una sèrie de coneixements que asseguren i garanteixen que qualsevol projecte que dugui a terme compti amb la seguretat d'una bona gestió».

Guillem Pérez, PMP®

«Realitzar el curs ha estat una gran experiència. El postgrau té una visió completa en totes les àrees que necessitem per a dirigir projectes amb recursos i persones. La seva visió multidisciplinària m'ha enriquit professionalment a més de permetre ampliar la meva xarxa de contactes. M'ha aportat noves perspectives per a la solució de problemes aplicables en el meu dia a dia. Una formació imprescindible en la situació actual».

Esteban, Cap de departament de desenvolupament de software

«Sóc Enginyer informàtic i cap de departament de programari amb 13 anys d'experiència en la gestió d'equips i projectes. L'any passat em vaig decidir a realitzar aquest curs de postgrau i el recomano a qualsevol persona que vulgui aprofundir cap a la professionalització en la gestió de projectes, amb independència del sector al qual pertanyi. D'aquest curs de postgrau destacaria tres coses com molt positives:

Em va oferir una visió teòrica profunda de l'estàndard internacional en gestió de projectes PMBOK®, el qual desconeixia malgrat tota la meva experiència.

Durant la realització del curs, vam poder fer un taller pràctic en gestió de projectes aplicant tot l'après en les classes teòriques, i és una cosa molt positiva perquè et permet acabar el curs amb experiència en l'aplicació d'aquest estàndard, experiència que em va permetre aplicar-ho de manera immediata a la gestió dels meus projectes en l'empresa on treball.

Finalment, destacaria la qualitat humana i professionalització de tot el professorat i a la qualitat humana del grup d'alumnes sempre disposats a col·laborar i ajudar-se durant el transcurs del curs. Va ser una gran experiència en tots els sentits».

Maria Vidal, Biòloga

«El Postgrau en Project Management és la base perfecta per a tots els professionals de qualsevol perfil (des d'informàtic a biòleg) amb aspiracions a dirigir projectes. Tal com està organitzat, permet adquirir els conceptes i aprendre a manejar les eines necessaris per a enfrontar-se a la gestió, tant de l'equip humà com dels recursos materials a l'abast, per a intentar aconseguir l'èxit. El cas pràctic permet consolidar tots aquests coneixements i adonar-se de l'aplicabilitat directa del vist en les classes teòriques. Finalment, un professorat de gran qualitat i sempre disposat a orientar a l'alumne, juntament amb uns companys de classe grans professionals en cadascun dels seus sectors, fan d'aquest curs una fantàstica experiència».

Preguntes freqüents

 • El curs de postgrau et prepara per fer l'examen de certificació PMP®?

Sí. El curs t'ofereix els coneixements que et demanen a l'examen de certificació PMP®.

 • El curs de postgrau et proporciona la certificació PMP®?

No, el curs no et proporciona la certificació PMP®. El curs prepara l'alumne perquè pugui superar l'examen de certificació PMP®.

 • El pla d'estudis del curs de postgrau està adaptat a l'última versió de la guia del PMBOK®?

Sí, el pla d'estudis del curs segueix l'última versió de la guia del PMBOK®. Actualment, n'és la versió 6.

 • El temari del curs de postgrau està dirigit únicament a perfils professionals de les àrees d'enginyeria o arquitectura?

No. El curs capacita professionals de qualsevol sector. Fins a aquest moment, hem tingut alumnes procedents de 22 sectors.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial