Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i Terminis

Matrícula completa: 2.900 euros.

També es poden cursar aïlladament un o més dels mòduls següents:

  • Mòdul 1: Ordenació del territori: 900 euros.
  • Mòdul 2: Propietat del sòl i planejament urbanístic: 900 euros.
  • Mòdul 3: Gestió urbanística. Llicències: 600 euros.
  • Mòdul 4: Disciplina urbanística. Altres perspectives: 900 euros.
  • Projecte final de curs: 330 euros.

Possibilitat de pagar en tres terminis, en cas de matrícula completa: 900 euros en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis de 1.000 euros.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Conveni, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta