Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció

Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la UIB.

Aina Salom Parets, professora contractada doctora de Dret Administratiu de la UIB.

Coordinació

Jaume Munar Fullana, cap del Servei Jurídic d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca.

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en matèria urbanística i d'ordenació del territori. Es tracta d'un conjunt variat de catedràtics i professors universitaris, arquitectes, advocats, magistrats, secretaris d'ajuntament i funcionaris, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i el coneixement de la matèria específica que han d'impartir al curs.

 

La llista no exhaustiva de professorat és la següent:

Avel·lí Blasco Esteve, Jaume Munar Fullana, Onofre Rullan Salamanca, Joana M. Socias Camacho,  José Á. Torres Lana, Aina Salom Parets, Bartomeu Trias Prats, Mariano Socias Morell, Bartomeu Tugores Truyol, Felio Bauzá Martorell,  Joan Alemany Garcias, Ignacio Sevilla Merino, Luciano Parejo Alfonso, Miquel Barceló Llompart,  Elisenda Boet Domènech, Jaume Carbonero Malbertí, Francisco A. Cholbi, Josep A. Giménez Serra, Maite Torres Torres, Vicent Prats Ramon, Angel Navarro Sánchez, Mariano Gual de Torrella, José Manuel Gómez, Antoni Ramis Ramos, M. José Gil Díez-Ticio, Gabriel Buades Crespí, Gerardo Roger Fernández, Antoni Coll Orvay,  Joan A. Salom Fullana, Fernando Socias Fuster, Eduard Ramon Ribas.

Conveni, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta