Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Programa

Els alumnes que realitzin aquest curs rebran més de 150 hores de formació específica que els permetrà conèixer el funcionament del sector de la intermediació turística.      


Mòdul I. La intermediació turística   

 • El paper de la intermediació en el sector turístic.
 • Principals sistemes de comercialització de productes turístics.
 • Tipologia de clients i productes turístics.
 • Principals proveïdors de productes turístics.
 • Principals canals d'intermediació turística.
 • Eines comercials.
 • Presentació de casos: World2Meet, Expedia, Palma365.

Mòdul II. Distribució i venda de producte hoteler 

 • Característiques de la comercialització de producte hoteler.
 • Classificació del producte hoteler.
 • La figura dels operadors turístics i les agències receptores (incoming).
 • Comportament dels mercats emissors.
 • Models i sistemes de contractació.
 • Sistemes de venda directa de producte hoteler.
 • Mecanismes XML, push and pull.
 • Revenue management i tarifació per demanda (yield management) dels intermediaris tradicionals.
 • Aspectes jurídics dels contractes habituals a la intermediació.
 • Presentació de casos: DER Touristik, Jumbo Tours.

Mòdul III. Nous sistemes de distribució turística 

 • Els nous canals de distribució turística en línia.
 • Estratègies de màrqueting en línia per a productes turístics.
 • La venda directa a través de pàgina web.
 • Noves tendències tecnològiques en la intermediació turística: bed banks, Online Travel Agencies (OTA), metacercadors, metacomparadors, etc.
 • Indicadors clau de rendiment (KPI) de la distribució turística.
 • Els nous models P2P i el seu impacte en el mercat.
 • Aspectes jurídics de la intermediació en línia.
 • Presentació de casos: Logitravel, Hotelbeds.

 Mòdul IV. La comercialització d'experiències, productes esportius i nàutics

 • Disseny i gestió de productes turístics.
 • Models de negoci en el sector de les experiències turístiques.
 • Anàlisi del perfil dels clients, proveïdors, i canals de distribució específics.
 • La comercialització de productes turístics esportius (tipologia de productes, perfil dels clients i proveïdors, canals de distribució específics).
 • Tipologia de productes turístics esportius: estades esportives (equips ciclistes, equips de futbol, etc.), camps de golf, etc.
 • Comercialització de producte turístic nàutic (tipologies de producte, perfil dels clients i proveïdors, estratègies de comercialització fora de línia i en línia, estratègies push and pull, etc.).
 • Comercialització d'experiències (tipologia: cultural, gastronòmica, emocional, visual, de contacte, activa), definició del target i posicionament, sistemes de comercialització en línia i fora de línia, etc.
 • Presentació de casos: Ironman, Sports Player International, Grup YachtBooker, Vivelus.

Mòdul V: Pràctiques en una empresa 

 • Les pràctiques del curs tindran una durada de 325 hores, i es duran a terme en empreses del sector de la intermediació, la distribució i la venda de productes turístics.
 • Empreses col·laboradores del curs (entre altres): Logitravel, Hotelbeds, World2Meet, Expedia, Trivago, Dingus, DER Touristik, Jumbo Tours, Idiso, Viva Hotels & Resorts, Transmedtour, Garden Hotels, Viva Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Iberostar Hotels & Resorts, etc.
Curs, Educació, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta