Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol Propi de la UIB (30 ECTS)

Continguts

Mòdul I: Mecànica de la Direcció 

 • Introducció
  • Orígens de la direcció musical
  • Valor de la direcció musical
 • Fonaments de la mecànica de la direcció
  • Compàs i temps
  • Figures i dibuix
  • Dinàmiques
  • Agògica
  • Levare vs Avantgest
  • Bloqueig
  • Gestualitat no convencional
 • Muntatge d'obres
  • Domini previ de la partitura
  • Adaptació del gest
  • Treball del so
  • Pedagogia de l'assaig

Mòdul II: Argumentació Teòrica Aplicada a la Direcció

 • Educació vocal: tècnica, afinació i harmònics
 • Educació auditiva
 • Cos i veu
 • Repertori coral
 • Estratègies de selecció de repertori
 • Estètica i anàlisi de la partitura
 • Pedagogia de l'assaig
 • Corals infantils i juvenils
 • Cant col·lectiu i transversalitat
 • Creació de projectes corals
 • Escoles històriques de direcció
 • Introducció al cant gregorià
 • Repertori barroc
 • Avantguardes de món coral: segles XX i XXI
 • Història coral i compositors de les Illes Balears

Seminaris

Es poden cursar independentment, inclosos amb matrícula completa

 • Seminari I (Formació complementària)
  • Criteris interpretatius de la música barroca. Professor: Carles Ponseti Verdaguer (Fundació Studium Aureum)
  • Del cant coral a l'art coral. Professor: Joan Company (Coral UIB)
  • Treball amb corals infantils i juvenils. Professor: Antoni Salvà (Àrea Didàctica de l'Expressió Musical UIB)
 • Seminari II (Formació complementària)
  • Motu Proprio de Pius X, dels seus motius i les seves conseqüències. Professor: Joan Antoni Ballester (Conservatori Superior de Música de les Illes Balears)
  • Fundació del moviment coral popular a les Illes Balears (1870-1936). Professor: Amadeu Corbera (Conservatori Superior de Música de les Illes Balears)
  • Treball cos i veu. Professora: Lorena García (Academia de Dirección Coral, País Basc
 • Seminari III (Direcció Coral)
  • Direcció i muntatge de repertori. Professor: Fernando Marina (Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca i Acadèmia 1830)
 • Seminari IV (Direcció Coral)
  • Direcció i muntatge de repertori. Professor: Basilio Astúlez (Director basc especialitzat en cors infantils i juvenils guardonat internacionalment)
Calendari Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Música i cant, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta