Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS).

Preus i condicions de pagament

Matrícula: 300 euros, es poden pagar amb targeta de crèdit online, o bé realitzar un ingrès bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi
Matrícula oberta