Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS). 2021/22

Horari

Essent que és un curs en línia, l'horari és totalment flexible, sols cal tenir en compte les dates de presentació de les activitats.

Avaluació

La valoració dels alumnes es basarà en l'entrega d'activitats obligatòries i la superació de proves tipus test de cada un dels mòduls.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi