Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Programa

Aquest curs està compost pels tres mòduls que es detallen a continuació:

Mòdul I: Contextualització

 1. Marc conceptual. (6 hores)
 2. Marc legal (12 hores)

Mòdul II: Àmbits i contextos

 1. Investigació en prostitució i tracta (3 hores)
 2. Contexts (6 hores)
 3. Prostitució deslocalitzada - descentralitzada (6 hores)
 4. Tracta de persones: situació actual i marc d'intervenció (6 hores)
 5. Tracta de persones i migracions internacionals (6 hores)
 6. Explotació sexual comercial en la infància i adolescència (6 hores)
 7. Explotació sexual infantil i processos de captació (6 hores)
 8. Els prostituïdors (6 hores)

Mòdul III: Intervencions

 1. Treball en xarxa (6 hores)
 2. Processos d'intervenció social amb persones en situació de tracta amb fins d'explotació sexual (6 hores)
 3. Veus plurals de les protagonistes (6 hores)
 4. Detecció, identificació i assistència amb adolescents (6 hores)
 5. Pornografia i canvis en les relacions interpersonals (6 hores)
 6. Educació afectivosexual (6 hores)
 7. Salut i prostitució (6 hores)
 8. Estratègies de comunicació (6 hores)
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta