Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i terminis

El preu de la matricula del curs és:

- 2.250€, per a alumnes que es matriculin fins al 31 de Juliol.

- 2.500€, per a alumnes que es matriculin a partir de l'1 d'Agost.

Existeix la possibilitat de fraccionar el cost d'inscripció en tres terminis.

Per a treballadors en actiu, el curs pot ser bonificable per a la seva empresa, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Possibilitat de matricula a preu reduït

El curs ofereix 2 places a un preu reduït de 1.500 euros (que s'assignaran per ordre de matrícula) per a aquells alumnes que compleixin les següents condicions:

1. Trobar-se en situació legal de desocupació en el moment de la matricula del curs: https://www.sepe.es/homesepe/ Persones/distributiva- prestacions/situacion-legal- desocupació.html

i

2. Haver iniciat la situació legal de desocupació durant l'any 2020 o 2021, i després d'una relació contractual amb la mateixa empresa/entitat d'un mínim de 12 mesos de durada de manera ininterrompuda (en el cas de treballadors fixos discontinus: 12 mesos de relació contractual amb la mateixa empresa/entitat durant dos anys consecutius)

Els estudiants que compleixin aquestes dues condicions en el moment de la formalització de la matrícula, han d'inscriure's en el curs, i enviar tota la documentació que acrediti que compleixen les condicions indicades a uibtalent@fueib.org


L'adreça del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui realitzar.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs

Curs, Educació, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta