Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2019/20

Horari

Curs en línia, horari flexible.

Idioma

Els idiomes vehiculars són el castellà i català i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquests dos idiomes.

Avaluació

La valoració dels alumnes es basarà en l'entrega d'activitats obligatòries i la superació de proves tipus test de cada un dels mòduls.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats