Scientific Writing Mastery

Direcció

- Dr. Miquel Bennasar Veny. Coordinador del Programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària. Grup d'investigació en Salut Global. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Professorat

- Dra. Manuela Abbate. Professora associada del departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. 

- Dr. Enrique Castro-Sánchez. BASc Global Challenges. Brunel University London (Reino Unido).

Curs, Educació, Presencial