2023-2024 Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2023/24

Aquesta formació que es proposa es fonamenta principalment en l'àrea de la Pedagogia Social, tot i que es complementa amb coneixements provinents de l'àmbit jurídic i psicològic.

La intervenció socioeducativa en contextos de justícia juvenil és una intervenció d'una gran complexitat que requereix una elevada especialització per part de tots els agents socials i educatius que treballen amb els menors que compleixen alguna mesura reeducativa.

 

Adreçat a

A graduats en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Dret i altres titulacions de la branca de Ciències Socials i Humanes que puguin tenir relació amb els continguts del curs esmentat. O bé, a estudiants del darrer curs de qualsevol dels graus esmentats.

Semipresencial