Per transferència bancària

Fes un ingrés o transferència bancària al compte corrent que t'indiquem a continuació i, posteriorment, omple la informació del formulari. 

CaixaBank SA. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València (Comunitat Valenciana)

Núm. de compte (IBAN): ES73 2100 7359 7713 0007 7343

Codi BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

Vull col·laborar amb una aportació econòmica de...

Dades personals

Només en el cas d'empreses o institucions
Només en el cas d'empreses o institucions

Adreça postal