Què és l'Oficina Fundraising UIB?

imatge fundraising mans

Promovem el patrocini i el mecenatge d'iniciatives UIB

Impulsam la col·laboració entre entitats públiques i empreses privades

Connectam projectes i persones amb oportunitats

  

     Missió i visió:

L'Oficina Fundraising de la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una unitat que promogui, sistematitzi i gestioni l'obtenció d'aportacions privades per a la Universitat a través de la via del patrocini i el mecenatge. 

La UIB aposta per una investigació d'excel·lència, fet que li permet mantenir posicions rellevants en els principals indicadors que avaluen la qualitat de la investigació, i s'ha consolidat internacionalment els últims anys gràcies a l'esforç i impuls del personal docent i investigador (PDI), i en general de la comunitat universitària.

La col·laboració d’entitats públiques i empreses privades i de particulars també ha esdevingut essencial perquè la UIB hagi experimentat un notable creixement en els àmbits de la recerca, l’emprenedoria i la innovació. Conscient que encara queda molt per fer, la UIB continua treballant per generar iniciatives que ajudin a avançar a les Illes Balears. En aquest àmbit, les empreses, els antics alumnes i els particulars tenen un paper fonamental com a potencials contribuïdors a la Universitat amb vistes al futur. 

L’Oficina Fundraising UIB s’encarregarà de canalitzar la contribució i d’impulsar l’obtenció de fons privats per a la Universitat, responent als desitjos de les persones i institucions que volen finançar o cooperar amb la UIB. Aquesta oficina gestionarà les aportacions en forma de donacions, patrocini i mecenatges, que permetin impulsar processos de R+D+I, ajudar a la creació de noves empreses, promoure projectes innovadors i donar resposta a les necessitats socials.

Les actuacions de l'oficina serveixen perquè les seves aportacions financeres es destinin a usos necessaris i primordials per a la Universitat. L'Oficina Fundraising és un servei que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per encàrrec de la UIB i depèn del Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital. 

     Objectius principals: 

  • Captar fons i recursos privats que ajudin a finançar les activitats desenvolupades per la comunitat universitària de la UIB i contribueixin al progrés de la societat balear.
  • Incrementar la projecció social de la Universitat i fomentar el coneixement dels projectes, les activitats i els programes que la UIB realitza en benefici de les Illes Balears.
  • Aconseguir que la UIB tingui una relació més estreta amb el món empresarial i productiu i amb l'entorn social i cultural.