Oficina Fundraising-UIB

L'Oficina Fundraising (OF) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) neix amb la idea de convertir-se en una unitat que promogui, sistematitzi i gestioni l'obtenció d'aportacions privades per a la Universitat a través de la via del patrocini i el mecenatge. L'OF desenvoluparà els processos, activitats i gestions necessaris per captar els recursos que permetin finançar projectes i iniciatives de la UIB. A l'OF hi treballen diferents professionals que atenen i assessoren els contribuents, els donen suport i hi col·laboren en les seves accions de mecenatge i patrocini.

Les actuacions de l'OF serveixen perquè les seves aportacions financeres es destinin a usos necessaris i primordials per a la Universitat. L'OF és un servei que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per encàrrec de la Universitat de les Illes Balears. L'OF depèn del Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, i treballa per garantir el compromís que la Universitat té amb els donants i patrocinadors. 

L'OF tindrà una sèrie d’objectius principals

  • Captar fons i recursos privats que ajudin a finançar les activitats desenvolupades per la comunitat universitària de la UIB i contribueixin al progrés de la societat balear.
  • Incrementar la projecció social de la Universitat i fomentar el coneixement dels projectes, les activitats i els programes que la UIB realitza en benefici de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Aconseguir que la UIB tingui una relació més estreta amb el món empresarial i productiu i amb l'entorn social i cultural.

Si desitja atenció personalitzada pot contactar amb:

Lluís Tudela Villalonga

Lluís Tudela Villalonga

Responsable Fundraising
  • lluis.tudela@fueib.org
  • 971259683
  • Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Residència UIB). Campus universitari
    Carretera de Valldemossa, km 7.5 . 07122 Palma (Illes Balears). Espanya.