Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives. Títol propi de la UIB (21 ECTS)

Requisits d'accés i admissió:

Cal complir algun d'aquests requisits:

  • Experiència professional acumulada en UCI o similar, de al manco 2 mesos en els dos darrers anys
  • Formació continuada prèvia en cures crítiques, equivalent en crèdits teòrics a 39 ECTS o 975h teòriques.

Més informació i matrícula SATSE CIDEFIB

Blended learning, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Eivissa, Expert Universitari, Formentera, Centres sanitaris, Mallorca, Menorca, Estudi propi