2021-2022 Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

El Revenue Management consisteix en la gestió dels preus d'una empresa prioritzant la maximització dels ingressos.

El Revenue Management és una tècnica especialment adequada a les empreses de serveis i en general a totes les que no poden variar la capacitat de producció a curt termini, com són ara les companyies aèries, les hoteleres, les de lloguer de cotxes, etc. Per tant, el coneixement d'aquesta tècnica de gestió resulta especialment adient en un entorn tan especialitzat en serveis com és l'economia de les Illes Balears.

Tot i la seva importància, el Revenue Management no forma part dels continguts dels plans d'estudis de grau universitaris impartits en l'actualitat més que col·lateralment. En conseqüència, tots els que desitgen dedicar-se a aquesta activitat necessiten formació complementària.

Combinant una formació teòrica i pràctica d'alt nivell amb professorat universitari i professionals del Revenue Management, aquest diploma universitari pretén emplenar el buit existent a les Balears en la provisió de formació avançada en aquesta tècnica de gestió.

Adreçat a

Llicenciats, graduats o diplomats universitaris i/o persones sense titulació interessades en el tema.

Curs, Diploma Universitari, Educació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Presential, Estudi propi, UIBTalent
Matrícula oberta