2022-2023 Examen lliure de Català del nivell C1 (maig 2023)

Examen lliure de llengua catalana. Nivell C1. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç.

SOLUCIONARI (REVISAT) Qualificacions provisionals part escrita

Formulari sol·licitud revisió part escrita

Actualment no pot emplenar aquest formulari. Podrà fer la sol·licitud el 22 de maig.
Curs, Exàmens d'idiomes, Presential, UIBTalent