Càtedra d'Estudis Urbans

Baner-Cat-Urbans-Nou

Des de principis de la dècada de 2010, un dels principals debats territorials, mediàtics i, fins i tot, polítics a les Illes Balears és fonamentalment de tipus urbà, és a dir, sobre l'impacte que tenen activitats econòmiques (turisme i immobiliari sobretot) i fenòmens globals de naturalesa molt diversa a la ciutat: desigualtat urbana, gentrificació, empobriment, fragmentació, segregació, preu i accés a l'habitatge, etc.

Les relacions entre activitats turístiques i espais urbans són nombroses, des de les polítiques sectorials turístiques (amb implicacions importants en els espais urbans) fins a les conseqüències de l'activitat turística en els processos sociourbans. D'acord amb la nombrosa literatura científica que hi ha al respecte, el turisme ha estat l'element principal en la construcció, l'evolució i les dinàmiques més recents de les ciutats de les Illes Balears.

En aquest context, aquesta càtedra neix per la necessitat de generar debat, cercar respostes i obrir línies de recerca sobre processos urbans a les ciutats de les Illes Balears. L'objectiu principal de la Càtedra d’Estudis Urbans és desenvolupar iniciatives que fomentin la innovació, la formació i la recerca en temes urbans de les ciutats de les Illes Balears.

Director de la càtedra:
Dr. Jesús M. González Pérez, Catedràtic de Geografia.
Telèfon: 971172380
Email: jesus.gonzalez@uib.es

 

Les principals activitats de la Càtedra d'Estudis Urbans són:

  • Cicle de conferències

  • Cicle de seminaris

  • Beques que impulsin els estudis de la ciutat i els processos urbans a les Illes Balears

  • Premis d'investigació sobre estudis de la ciutat i els processos urbans a les Illes Balears

ENTITATS PARTICIPANTS